• Guiwei/ 桂味

  • 06/18/2013

  • Ma Tau Wai Road, Hong Kong/ 香港 馬頭圍道

  • ,